Programări online

Spitalul Judetean Severin

Sectii

Legislatie

Inapoi

Ordin 619/360/05/2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2014 a Contractului-cadru pentru anii 2014-2015

04.06.2014

ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.

Documentul complet in format PDF