Programări online

Spitalul Judetean Severin

Sectii

Legislatie

Inapoi

HOTARARE pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

04.06.2014

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 210 alin. (1) lit. c) și d) și al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Documentul complet in format PDF