Programări online

Spitalul Judetean Severin

Sectii

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal
In urma deciziei nr.147 din 24.05.2018 s-a numit Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal – Data Protection Officier – DPO pentru Spitalul Judetean de Urgenta Drobeta Turnu-Severin.
Acesta poate fi contactat la numarul de telefon 0252/313751 interior 9375 sau interior 105 sau la e-mail dpo@spitjudseverin.ro,intre orele 7 :30-16 :00 de luni pana joi si 7 :30-13 :30 vineri,exclusiv sarbatorile legale.

Articolul 38
Functia responsabilului cu protectia datelor
(4) Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protectia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor lor si la exercitarea drepturilor lor in temeiul prezentului regulament.

Articolul 4
1.Date cu caracter personal-Orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata),direct sau indirect,cum ar fi nume,prenume,numar de identificare,date de geolocalizare,identificator online (adresa IP,cookie,IP) si orice elemente specifice identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice,economice,culturale,sau sociale.