Spitalul Judetean Severin

Sectii

Concursuri

Inapoi

Selectia dosarelor pentru posturile vacante de asistenti medicali

05.05.2017

In conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 si art.20 din HG 286/2011 - Regulament Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractual si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, precum si OUG. 1470/2011 privind ocuparea pe perioada nedeterminata a posturilor contractual vacante, publicate in Monitorul Oficial nr. 383/23.03.2017 si Gazeta de Sud nr. 6693/23.03.2017, comisia de concurs a procedat la selectarea dosarelor pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs. 


Anunt in format PDF