Spitalul Judetean Severin

Sectii

Concursuri

Inapoi

Rezultatul final al concursului pentru posturile vacante de registratori medicali

08.05.2017

In conformitate cu prevederilor art.32 alin 2, coroborat cu art.34 alin 3 din HG. 286/2011 Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate finale.

Anunt in format PDF