Spitalul Judetean Severin

Sectii

Concursuri

Inapoi

Rezultatele probei scrise pentru posturile de infirmieri

21.04.2017

In conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 si art.20 din HG 286/2011 - Regulament Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractual vacante si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, precum si OUG. 1470/2011 privind ocuparea pe perioada nedeterminata a posturilor contractual vacante, publicate in Monitorul Oficial nr. 383/23.03.2017 si Gazeta de Sud nr. 6693/23.03.2017, comisia de concurs a procedat la afisarea rezultatelor la proba scrisa conf. art.30 al.3 din regulament. 

Contestatiile pentru rezulatatul la proba scrisa se pot depune pana in data de 24.04.2017 ora 10:00 (in termen de cel mult o zi lueratoare de la afisarea rezultatului probei scrise) - conf. art.31 din Regulament-Cadru . 


Anunt in format PDF