Spitalul Judetean Severin

Sectii

Concursuri

Inapoi

Rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor vacante

06.01.2017

Comisia de concurs a procedat la afisarea rezultatelor la testul-grila conf. art.30 al.3 din regulament.
Probele au fost notate pe baza baremului intocmit de comisie. In urma verificarii, candidatii au obtinut urmatorul punctaj:
  • Cristulescu Alina Nicoleta - 96,33 - Admis; 
  • Plainiceanu-Gulei Dorinela -  0,0 . 

Ca urmare a solicitarilor scrise a candidatelor cu nr.: 268,269/05.01.2017 privind desfasurarea interviului in acceasi zi, comisia a hotarat in unanimitare sustinerea interviului incepand cu ora 13:30.

Interviul a fost notat conform baremului intocmit de comisie. In urma veriticarii, candidatii au obtinut urmatorul punctaj:
  • Cristulescu Alina Nicoleta - 90,00 - Admis; 
  • Plainiceanu-Gulei Dorinela -  90,00 - Admis. 


Anunt in format PDF