Spitalul Judetean Severin

Sectii

Concursuri

Inapoi

Anunt sustinerea probei interviu din data de 19.05.2017

04.05.2017

Comisia constituita prin act administrativ al conducatorului unitatii, nu se poate intruni, din motive obiective, pentru sustinerea interviului, astfel se va modifica data de sustinere a interviului pentru data de 18.05.2017, ora 10.00 la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Tr. Severin, in loc de data stabilita 19.05.2017 , ora 10.00.

Comunicarea rezultatelor se afiseaza la sediul unitatii, precum si pe pagina de internet si se va decala cu 24 ore, de la expirarea terrnenului prevazut. 

Anunt in format PDF